1-Kimlik kartı başvurusu için neler gereklidir? 

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

2- Kimlik kartı başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Kimlik kartı başvurusu Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

3- Başvuru esnasında neler yapacağım ve işlemler ne kadar sürüyor? 

Başvuru esnasında tecrübeli İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Başvuru esnasında kimlik bilgileriniz kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecektir. 
Başvuru formunun çıktısına imzanız alınacak, fotoğrafınız taranacak, biyometrik verileriniz (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi)  alınarak başvurunuz tamamlanacaktır. 
Bu esnada size teslim edilen PIN* zarfınızda bulunan 6 haneli şifrenizi unutmayınız. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır. PIN kodunuz, kimlik kartınız size teslim edilinceye kadar aktive olmayacaktır. PIN kodunuzu İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'ları kullanarak değiştirebilirsiniz. 
 
PIN*: PIN kodunuz size başvuru esnasında kapalı bir zarf içinde teslim edilecektir. 

PIN ile doğrulama bir çok kimlik doğrulama teknolojisini barındıran kimlik kartınızın kimlik doğrulama metodlarından biridir. Kamuoyunda orta seviye güvenlik gerektiren uygulamalarda PIN ile doğrulama metodu kullanmak isteyen kurum ve kuruluşların uygulamalarında kullanılacaktır. 

Toplam 6 sayısal veriden oluşan PIN kodunuzu unutmamanız, zaman zaman İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan Kiosklar vasıtasıyla değiştirmeniz güvenliğiniz açısından önemlidir. 

Başvurunuz esnasında size teslim edilen PIN zarfının açılmamış olduğunu lütfen kontrol ediniz. Açılmış, yırtılmış yada başka herhangi bir şekilde şüphe uyandıran bir PIN zarfı teslim edildiğinde lütfen görevliği uyarınız ve PIN zarfınızın değiştirilmesini talep ediniz.
 
4-PIN  şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

PIN Şifrenizi unuttuğunuzda, İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi yenileyebilirsiniz. 
PIN şifrenizi yenilemek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. 
PIN şifrenizi yenilemek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, PUK numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz. 
Kiosklarda şifrenizi yenilerken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.

5- PIN şifremi nasıl değiştirebilirim? 

PIN Şifrenizi zaman zaman değiştirmeniz işlem güvenliğiniz açısında yararlı olacaktır. İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz. 
PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. 
PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.
Kiosklarda şifrenizi değiştirirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.

6- Kimlik kartımı kullanırken nelere dikkat etmeliyim? 

Kartınızı aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz. 
Kartınızı nemli ve ıslak ortamlardan uzak tutunuz. 
Kartın yongasına basınç uygulamayınız ve üzerini çizmeyiniz. 
Kartınızı katlamayınız ve darbelerden koruyunuz. 
Kartınızı temizlerken hiçbir kimyasal madde kullanmayınız.  

7- On beş yaşından büyüklerin kimlik kartı kime teslim edilir?

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir.

8-Kısıtlı erginlerin kimlik kartı kime teslim edilir?

 Ayırt etme gücüne sahip on beş yaşını tamamlamış ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 407'nci maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan kısıtlı erginlerin kimlik kartı başvurularında fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları alınmakla birlikte kimlik kartları vasilerine teslim edilir.
 Anılan Kanunun 406'ncı maddesinde belirtilen savurganlık alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim üzerine kısıtlananların fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları alınarak kimlik kartı veli, vasi veya kayyıma teslim edilir.

9-Akıl rahatsızlığı olanların kimlik kartı kime teslim edilir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405'inci  maddesinde belirtilen,  akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlananlardan imza ve biyometrik veri alınmaz. Kimlik kartı vasiye teslim edilir.

10- On beş yaşından küçüklerden biyometrik veri alınır mı?

On beş yaşını tamamlamayanlardan biyometrik veri alınmaz.

11-On beş yaşından küçüklerin  başvurusunu kim yapar?

On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır.

12-On beş yaşından küçüklerin kimlik kartı kime teslim edilir?

 Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. 

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde on beş yaşını tamamlamayanlara ait kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17'inci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere, on beş yaşını tamamlamayanların ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişilere verilir.

13-Koruma altında olan çocukların kimlik kartları kime teslim edilir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 18'inci maddesinin birinci fıkrası "2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler" hükmü   doğrultusunda görevli olanlar doğum bildiriminde bulunduklarından kimlik kartlarını da teslim alabilirler. 

14-Yatalak ve ağır hasta olanlar nasıl kimlik kartı alır?

Nüfus müdürlüklerine gelemeyecekleri bildirilen kişilerin (yatalak, ağır hasta) kimlik kartı başvuruları iş hacmi ve personel durumu göz önüne alınarak mülki idari amirin onayıyla Gezici Kayıt Terminali kullanılarak alınabilir.

15-Kimlik kartına kan grubumu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?

Kimlik kartlarında yer alan kan grubu alanı için sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı ya da sağlık kuruluşlarından alınan kan grubunu gösterir belge ibraz edilir, daha sonraki başvurularda ise belge istenmez.

16- Kimlik kartını ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?

 Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. 

17- Geçerlilik süresi dolmadan kimlik kartı alınabilir mi? 

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi ancak kart veya yonga üzerinde yer alan bilgilerden herhangi birinin değişmesi,  kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle mümkündür. 

18- Yakınlarımın kimlik kartını alabilir miyim?

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. 

19- Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf son altı ayda çekilmiş, standartlara uygun, düz zemin üzerine basılan fonu beyaz ve desensiz, gözlerin açık konumda olduğu ve net olarak göründüğü, renkli cam, koyu renkli çerçeve ya da güneş gözlüğünün kullanılmadığı, başörtülü fotoğraflarda ise alın, yüz ve çenenin açık olduğu biyometrik fotoğraf olmalıdır. 

20-Fotoğraflı kimlik kartı hangi yaştan itibaren düzenlenir?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir. 

21- Kimlik kartımı kaybettiğimde ne yapmalıyım?

En kısa sürede İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunulması gerekmektedir. Alo 199 numaralı çağrı merkezine bilgi verilip kartın pasif duruma getirilmesini sağlamak işlem güvenliği açısından son derece önemlidir. 

22- Kimlik kartım nasıl ulaştırılacak? 

Başvurularınız alındıktan sonra başvuru değerlendirilerek, herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT  güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilecektir.  

23-Geçici Kimlik Belgesi hangi hallerde düzenlenir?

Kimlik kartı başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep eden  herkese herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni kart teslim alınıncaya kadar kimliğini ispata yarayacak  geçici kimlik belgesi düzenlenir

24-Kayıp veya fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile yapılan başvurularda muhtar tarafından düzenlenen nüfus talep belgesi istenecek midir?

Kimlik kartı düzenlenmesinde yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı veya kurum yetkilisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış talep belgesi istenmez. 

25- Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanı bedeli ne kadardır? 
2018 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL’dir.
 
Başvuru Nedeni Ücret (TL)
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 TL
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00 TL

Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanı bedeli ne kadardır?

​Maliye Bakanlığınca 2018 yılında kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,50 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37,00 TL., uluslararası aile cüzdanı için 98,50 TL değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

 
DEFNE KAYMAKAMLIĞI
 
 
ADRES    :
 
 
 
Çekmece Mahallesi   Samandağ Bulvarı.
No:2/11
        31144- Defne - HATAY
 
TELEFON: +90   326 223 08 31
FAX          : +90   326 223 08 34
E-POSTA :  
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.